ENGLISH EDITION BACKSTAGE STORIES ABBA

$35.75

Ingmarie Halling var kostymör under Abbas storhetstid, idag jobbar hon på ABBA The Museum. I ABBA The backstage stories berättar Ingmarie om de spännande turnéåren och roliga historier från backstage. Journalisten Carl Magnus Palm skildrar ABBAs historia, och många av de som var med delar med sig av minnen. Vår ABBA The backstage stories på svenska innehåller också 15 återgivna minnessaker, som t.ex. handskrivna låtlistor, sångtexter, dagböcker m.m.

I lager

Pris totalt
$